En düşük emekli maaşı ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif TBMM’de

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve süreksiz emekçilere takım düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yargıtay birinci lider vekilleri, Danıştay lider vekilleri, Yargıtay cumhuriyet başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire liderleri, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile tıpkı olacak halde yeniden düzenlenecek.

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire liderleri, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı Anayasa Mahkemesi lider ve üyeleri ile eşit duruma getirilecek.

Teklifle Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı, Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile birebir olacak.

Üstün Fedakarlık Madalyası ve Üstün Fedakarlık Nişanı

Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile sarsıntı, yangın, sel üzere afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi yahut bunlarla gayret edilmesi ile meydana gelen ziyanların giderilmesinde yaptığı çalışmalar yahut sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakarlık, muvaffakiyet ve faydalık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası verilecek.

Deprem, yangın, sel üzere afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi yahut bunlarla uğraş edilmesi ile meydana gelen ziyanların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakarlık, muvaffakiyet ve faydalık gösteren yabancı bireylere cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek.

Hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün muvaffakiyet ve çabayla Türk vatanına hizmet etmiş Türk vatandaşlarından, vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların toplumsal teminatlarının olup olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere minimum fiyatın net fiyatında aylık ödenecek.

Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun’da yapılan değişiklikle, taş kömürü havzası dahilinde kalan taşınmazların, belirtilen durumlarda kalıp kalmadığına ait değerlendirmenin kanunun yürürlüğe girdiği tarih yerine bölüm tarihi temel alınmak suretiyle belirlenmesi sağlanacak.

Ayrıca, hak sahiplerinin yasal ipotek tesis etmek suretiyle taşınmazlarını isimlerine tescil ettirmelerine ait düzenlemeyle, uygulamada karşılaşılan sıkıntılar tahlile kavuşturulacak.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle 31 Aralık 2012 ve öncesi periyoda ait işsizlik ödeneği müracaatlarına istinaden yapılan ödemelerden fazla ve yersiz ödeme olduğu tespit edilmiş olup bu unsurun yürürlük tarihi prestijiyle tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek. Fazla ve yersiz ödeme dava ve icra takibine mevzu edilmiş ise tüm ferileri ile birlikte terkin edilerek dava ve icra belgelerinin takip ve tahsil süreçlerine devam edilmeyecek. Tahsil edilenler iade yahut mahsup edilmeyecek.

En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde artış

Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma kuralıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ödenen 1100’er lira 2000 liraya çıkarılacak.

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine evrak bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık minimum ödeme meblağı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

Geçici personel çalıştırma mühleti arttırılıyor

Kanun teklifiyle kurumların muhtaçlıkları doğrultusunda süreksiz personel çalıştırma mühleti arttırılıyor.

Buna nazaran süreksiz iş konumlarında çalışanların çalışma mühletleri birebir vize devri içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu mühletin belirlenmesinde yönetim, kurum ve kuruluşun bağlı yahut ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip takım yahut konumlarında bulunan işçi ortasında fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik olarak ek ödeme yapılacak.

Kaynak: AA / Siyaset

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir